Skip to main content

Chaia

rząd: p2numer: 37ur: ━zm: 17.06.1841imię ojca: Chaim

MacwaMacwa

Kobieta skromna i prawa w swych czynach

Pani Chaja, córka pana Chaima. Odeszła jej dusza w dobrej sławie

28 siwan 601 roku wedle skróconej rachuby [17 czerwca.1841]. Niech jej dusza będzie związana w węźle życia.

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie autorstwa Jolanty Kruszniewskiej)

 

Macwa