Skip to main content

Israel Dov Lindenberger

rząd: p2numer: 338ur: 1786zm: 05.04.1879imię ojca: Yehuda

MacwaMacwa

Israel Dov, syn pana Jehudy  według małej rachuby

Korona

Dobrego imienia

Tu pochowany

Droga duszo, mąż mądry

Mąż sędziwy pełny mądrości

Jego uczynki były błogosławione

Zawsze był szlachetnym człowiekiem

Miłosiernie wspierał ubogich

Wiara była u podstaw jego czynów

Rękami czynił dobroczynność i łaskę

Zyskał sławę wśród społeczności Izraela

Pan Israel Dov, syn pana Jehudy

Zmarł 12 Nisan (5)639 [5 kwietnia 1879]. Niech jego dusza zostanie związana w węźle życia

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie na język angielski autorstwa Idan Livne; polskie tłumaczenie Anny Brzyskiej)

Wydzielone na zielono litery tworzą chronogram –  po dodaniu wartości liczbowych tych liter otrzymamy rok śmierci:

10+300+200+1+30+4+6+2+2+50+5+10+5+6+4+5 = 640

Chronogram zaczyna się od imienia zmarłego, a kończy się przed skrótem לפ”ק („według małej rachuby”). Jednak otrzymana liczba różni się o rok od daty występującej w dalszej części inskrypcji i w akcie zgonu

Wydzielone na czerwono litery są zaznaczone kropkami w inskrypcji na macewie; co wskazuje na to, że tworzą akrostych – imię zmarłego, Israel Dov

 

Akt zgonu: Israel Lindenberger, syn Leiba i Mirl Linderbergerów, zmarł w Brzesku 5 kwietnia 1879 roku w wieku 93 lat

Macwa