Skip to main content

Mishkit

rząd: p2numer: 321ur: 1860zm: 07.07.1886imię ojca: David

MacwaMacwa

W pamięć o Miszkit, niech spoczywa w pokoju, córka naszego nauczyciela Dawida

Tu pochowana

Biada!

Jej synowie lamentowali

Jej czyny były znane

Wszyscy, którzy ją znali, chwalili ją

Jej dobre imię będzie jej pamięcią

Opłakujcie śmierć dobrej kobiety

Dobre uczynki spełniała swoimi rękami

W wieku 26 lat została zabrana

Wspierała nędzarzy i ubogich

Do Boga została zebrana, gdy była jeszcze młoda

Pani Miszkit, córka naszego nauczyciela i mistrza pana

Dawida. Dzień śmierci 4 tamuz roku

(5)646 [7 lipca 1886]. Niech jej dusza zostanie związana w węźle życia

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie na język angielski autorstwa Yossi Elran; polskie tłumaczenie Anny Brzyskiej)

Wydzielone na zielono litery tworzą chronogram –  po dodaniu wartości liczbowych tych liter otrzymamy rok śmierci:

40+10+300+100+10+9+70+30+10+5+2+40+6+4+6+4=646

Chronogram zaczyna się od imienia zmarłej, a kończy się przed skrótem לפ”ק („według małej rachuby”)

Wydzielone na czerwono litery są zaznaczone kropkami w inskrypcji na macewie; co wskazuje na to, że tworzą akrostych – imię zmarłej, Miszkit, córka Dawida

Macwa