Skip to main content

Abraham Jakob Kopel Goldstein

rząd: p2numer: 297ur: 1813zm: 19.11.1892imię ojca: Josef Mordechai

MacwaMacwa

Tu pochowany

Mąż zacny i prawy pan Abraham Jakow Kopel

Syn pana Josefa Mordechaja, odszedł 22 szwat 652 roku wedle małej rachuby [20 lutego 1892]

Żałoba i lament niech zostaną wzniesione, w goryczy nasze dusze wzdychają.

Wielka znamienitość została utracona, mąż w świętości wspaniały

Studiował Torę nocami niczym dniami (Moed Katan 25b, 3) i wyszedł z ziemi ku niebiosom

Klejnot Tory i świadectwo jego świętości znane w Judzie

W modlitwie osiągnął izolację [duchową] Zszedł do grobu i został ukołysany

Och, biada! Nad dniem gniewu, gdy chluba nasza do grobu zabrana została

Na zawsze rozbłyśnie pośród gwiazd. Niech jego dusza zostanie związana w węźle życia

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie autorstwa Jolanty Kruszniewskiej i Sławomira Pastuszki)

Wydzielone na czerwono litery są zaznaczone kropkami w inskrypcji na macewie; co wskazuje na to, że tworzą akrostych – imię zmarłego, Abraham Jakow Kopel

Akt zgonu: Abraham Jakob Kopel Goldstein, żonaty właściciel domu w Brzesku, syn Jozefa Markusa i Chaji Goldsteinów z Brzeska, zmarł w Brzesku o 10 wieczór 19 lutego 1892 roku w wieku 79 lat

Macwa