Skip to main content

Yosef

rząd: p2numer: 29ur: ━zm: 1872/73imię ojca: Ber

MacwaMacwa

W skrócie: a gdy Józef miał 17 lat (Rdz. 37, 2)*

 

 

Nagle…

Młodzieniec Josef…

Beer (syn Beera?), odszedł (5)633 [1872/73]. Niech jego dusza będzie związana w węźle życia

 

*Nagłówek zaczerpnięty z Księgi Rodzaju tworzy chronogram – suma wyszczególnionych kropką liter daje rok śmierci zmarłego. Niestety nie zachowały się wszystkie znaczniki  (zaznaczono prawdopodobne litery, których suma daje rok 633). Można też przypuszczać, że Josef zmarł w wieku 17 lat, jak sugeruje cytat biblijny.

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie autorstwa Jolanty Kruszniewskiej)

 

Macwa