Skip to main content

Gitel Rivka

rząd: p2numer: 27ur: 1881zm: 20.10.1911imię ojca: Eliezer

MacwaMacwa

Tu jest pochowana

Kobieta skromna pani Gitel Rywka córka pana

Eliezera z rodu lewitów. W wieku lat 30 odeszła

Do wieczności. Odeszła jej dusza 28 tiszri roku

672 wedle skróconej rachuby [20 października 1911]. Niech jej dusza będzie związana w węźle życia

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie autorstwa Jolanty Kruszniewskiej)

Rekonstrukcja tekstu możliwa dzięki zdjęciu z zachowaną całością inskrypcji z bazy danych FDCŻ

 

Macwa