Skip to main content

Aharon Klausner

rząd: p2numer: 249ur: 1859zm: 26.03.1917imię ojca: Menachem

MacwaMacwa

Tu jest pogrzebany mąż zacny, pełniący funkcję rabina

Pan Aharon Kloizner (Klausner) błogosławionej pamięci

Syn naszego zmarłego mistrza, nauczyciela, pana

Menachema, błogosławionej pamięci.

Aharon zmarł i został przyłączony do swego ludu,

Odszedł do wieczności w kwiecie wieku

Podążał za sprawiedliwością i pokojem z całych swoich sił.

Był życzliwy dla ludzi, odszedł

W wieku 58 lat

Jego dusza wzniosła się w niebiosa w dobrej sławie

Niech podniosą gorzki lament w wielkiej żałości ci, którzy go znali.

Płacz i pieśń żałobna niech zabrzmi potężnym głosem

Dobroć i sprawiedliwość pójdą w ślad za nim

Znajdzie właściwy odpoczynek w wieczności.

Odeszła jego dusza dnia 4 miesiąca nisan roku 677 wedle skróconej rachuby [26 marca 1917]

Niech jego dusza będzie związana w węźle życia

 

Wyróżnione litery (w inskrypcji powiększone) tworzą akrostych – imię zmarłego: Aharon ben Menachem

Inskrypcja podzielona jest na 3 części: nagłówek w zwieńczeniu (epitety i imiona zmarłego), inskrypcję na płycie głównej (dwie linie dotyczące ojca zmarłego oraz tekst rozpoczynany przez akrostych) oraz inskrypcję w podstawie (data zgonu)

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji,  jej tłumaczenie i komentarze autorstwa Jolanty Kruszniewskiej)

Akt zgonu: Aron Klausner, żonaty kupiec w Brzesku, syn zmarłych rodziców Mendla i Malki Klausnerów, byłych szynkarzy w Brzesku, zmarł w Brzesku o 9 wieczór 26 marca 1917 roku w wieku 58 lat

 

Macwa