Skip to main content

Gitel Langer

rząd: p2numer: 241ur: 1841zm: 27.12.1912imię ojca: Zeev Arie

MacwaMacwa

Tu pochowana

Kobieta skromna w swych czynach, w zachowywaniu przykazań Pana

Była sumienna. W wieku 71 lat odeszła

Do swej ziemi 17 tewet 673 roku [27 grudnia 1912]. Pani Gitel

Córka pana Zeewa Arie, wedle skróconej rachuby. Niech jej dusza zostanie związana w węźle życia.

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie autorstwa Jolanty Kruszniewskiej)

Dane z akt metrykalnych: Gitel Langer, córka Wolfa Leiba i Freidel Kleinbergerów, wdowa Eisiga Abele Langera, zmarła w Brzesku w 1912 roku

 

Macwa