Skip to main content

Tzirel Schiff

rząd: p2numer: 225ur: 1846zm: 21.12.1935imię ojca: Tuvia

MacwaMacwa

Tu pochowana

Ważna kobieta ze świętego rodu

Do nędzarza wyciągała swe ręce [Prz 31,20]

Jej dłonie wspierały biedne kobiety, pocieszała je dobrymi słowami

Ważna kobieta, prawa i bogobojna pani Tzirel

Córka świętego Gaona, naszego nauczyciela i rabina Tuwii, niech będzie błogosławiona pamięć świętego cadyka,

Przewodniczącego sądu rabinicznego tego miasta i wysokiej świętości

Potomkini „Arie z rodu wspaniałego” i świętego przodka

Z Ropczyc i Gaona, świętego pisarza Yismah Mosze

I świętego gaona z Radoszyc i pozostałych gaonow

I świętych ludzi, niech będzie błogosławiona pamięć świętych cadyków i świętych ludzi.

Jej dusza opuściła ciało w dzień świętego szabatu, w drugi dzień Chanuk 5696 [22 grudnia 1935], w wieku 89 lat

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie na język angielski autorstwa Noa Shashar; polskie tłumaczenie Anny Brzyskiej)

Akt zgonu: Cirla Schiff, wdowa po Noachu Schiffie, córka zmarłych Tobiasa i Mindli Lipschitzów, zmarła w Brzesku o g. 18.00 21 grudnia 1935 roku w wieku 89 lat

 

Macwa