Skip to main content

Zacharia Vogelhut

rząd: p2numer: 214ur: 1828zm: 21.11.1913imię ojca: Moshe David

MacwaMacwa

Tu pochowany

Mąż zmarł … Pan i mistrz Zacharia

Syn pana i mistrza Mosze Dawida Vogelhuta

Odszedł do swej ziemi w wieku 85 lat,

21 cheszwan roku 674

Wedle skróconej rachuby [21 listopada 1913]. Niech jego dusza będzie związana w węźle życia

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie autorstwa Jolanty Kruszniewskiej)

 

Macwa