Skip to main content

Mirel Fischelberg

rząd: p2numer: 211ur: 1864zm: 5.11.1915imię ojca: David Issachar

MacwaMacwa

Tu jest pochowana

Kobieta cnotliwa w swych czynach. Niech lamentują

Nad nią jej mąż i jej synowie. Zmarła

Przedwcześnie, w wieku 52 lat odeszła

Do wieczności dnia 28 marcheszwan

676 wedle krótkiej rachuby [5 listopada 1915], pani Mirel, córka pana Dawida

Isachara. Niech jej dusza będzie związana w węźle życia

Mirel Fischelberg

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie autorstwa Jolanty Kruszniewskiej)

Dane z akt metrykalnych: Mirel, urodzona w Brzesku w 1864 roku córka Dawida i Estery Kalfusów, zona Salamona Jakuba Fischelberga, mieszkała w Radłowie

 

Macwa