Skip to main content

Shlomo David Lichtblau

rząd: p2numer: 208ur: ━zm: 01.04.1911imię ojca: Abraham

MacwaMacwa

Tu jest pogrzebany

Pan Szlomo Dawid, syn pana

Abrahama Lichtblau

Z Sufczyna. Odszedł

3 nisan 671 roku [1 kwietnia 1911]

Wedle krótkiej rachuby. Niech jego dusza będzie związana w węźle życia

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie autorstwa Jolanty Kruszniewskiej)
Macwa