Skip to main content

Hadas

rząd: p2numer: 20ur: ━zm: 13.01.1839imię ojca: Avraham Tzvi

MacwaMacwa

Tu jest pochowana

Kobieta poważana i cnotliwa

Pani Hadas, córka pana Abrahama Cwi

Odeszła 27 tewet (5)599 [January 13, 1839]. Niech jej dusza będzie związana w węźle życia

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie autorstwa Jolanty Kruszniewskiej)
Macwa