Skip to main content

Shalom Tzvi

rząd: p2numer: 134ur: ━zm: 20.02.1906imię ojca: Yeheskiel

MacwaMacwa

Tu spoczywa

W pokoju odpocznie, starzec pełen dni

Czysty sercem, szedł prostą drogą

Uczciwie zarabiał na życie

Dusza droga, bogobojny i staranny w przestrzeganiu przykazań

Pamięć o jego czynach będzie o nim świadczyła

Kiedy zmartwychwstanie z innymi zmarłymi, którzy się obudzą

Nasz nauczyciel Szalom Tzvi, syn naszego nauczyciela

Yehezkiela błogosławionej pamięci

Odszedł do swego świata 25 szwat 5666 [20 lutego 1906]

Niech jego dusza zostanie związana w węzeł zycia

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie na język angielski autorstwa Efrat Golditsch; polskie tłumaczenie Anny Brzyskiej)
Macwa