Skip to main content

Efraim Heuberger

rząd: p1numer: 99ur: ━zm: 30.09.1935imię ojca: Kalonimos

MacwaMacwa

Tu jest pogrzebany

Mąż sędziwy i syty dni (por. Rdz 35,29)

Wiernie podążał ścieżką prawych

Sprawiedliwość i dobroć czynił z przyjemnością

Utrzymywał się z trudu swych rąk przez wszystkie swe dni

Przykazań Pana przestrzegał i odszedł do wieczności

Pan Efraim, syn naszego nauczyciela Kalonimosa

Odszedł w dzień postu Gedalii* 696 roku wedle skróconej rachuby [30 września 1935]

Niech jego dusza będzie związana w węźle życia

Efraim Hojberger (Heuberger)

(sygnatura kamieniarza) Wajsman (Weissman) Tarnów

 

*Post Gedalii (Post Gedaliasza) przypada 3 tiszri – upamiętnienie zabójstwa Gedalii, namiestnika Jerozolimy po zburzeniu Pierwszej Świątyni. Po jego zabójstwie Żydzi, którzy pozostali w Ziemi Izraela poszli na wygnanie.

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie autorstwa Jolanty Kruszniewskiej)
Macwa