Skip to main content

David Meilinger

rząd: p1numer: 97ur: 1852zm: 19.12.1932imię ojca: Yeshaya

MacwaMacwa

Tu pochowany

Dawid Meilinger

Syn Pana Jeszaji

Zmarł 20 kislew 5693 [19 grudnia 1932]

Mąż, który kroczył

Drogą prawości, zmarł w starości

Z chleba swego dawał potrzebującym

Niech jego dusza zostanie związana w węźle życia

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie na język angielski autorstwa Naftali Shani; polskie tłumaczenie Anny Brzyskiej)

Dane z akt metrykalnych: Dawid Meilinger, ur. w 1852 roku, żonaty, żona Chaje Taube z domu Liss, mieszkał w Będzieszynie

Macwa