Skip to main content

Yehuda Leib Sukman

rząd: p1numer: 96bur: ━zm: 19.12.1925imię ojca: Tzvi

MacwaMacwa

Tu jest pogrzebany

Mąż sędziwy i w podeszłym wieku

Utrzymywał się z trudu swej pracy do końca swych dni

Odszedł w niebiosa i tam odpocznie

Płaczcie gorzko synowie nad jego odejściem

Ten oto nasz nauczyciel, pan Jehuda Lejb, syn

Naszego nauczyciela, pana Cwi, błogosławionej pamięci, odszedł 2 tewet

(5)686 [19 grudnia 1925]

Pan Jehuda Leib Sukman

Lusławice

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie autorstwa Jolanty Kruszniewskiej)

W tekście hebrajskim widoczne są błędy kamieniarza – zamiast לקץ jest לכץ, oraz zamiast למרומים  jest למרוים

 

Macwa