Skip to main content

Yechiel Cellnik

rząd: p1numer: 90aur: 1863zm: 10.12.1920imię ojca: Shmuel David

MacwaMacwa

Tu jest pogrzebany

…….

Nasz nauczyciel, pan Jechiel, syn naszego nauczyciela, pana Szmuela Dawida

Z rodu lewitów, błogosławionej pamięci. Odszedł w sobotę w wieczór świętego szabatu, 5 dnia chanuki [czyli 29 kislew]

Roku 681 wedle skróconej rachuby [10 grudnia 1920]. Niech jego dusza będzie związana w węźle życia.

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie autorstwa Jolanty Kruszniewskiej)

Wyszczególnione litery (w inskrypcji na macewie powiększone) tworzą imię zmarłego, Jechiel

Akt zgonu: Chiel Cellnik, żonaty, przemysłowiec w Brzesku, syn Samuela Dawida i Estery Cellników, zmarł w Brzesku o 8 rano 10 grudnia 1920 roku w wieku 57 lat

 

Macwa