Skip to main content

Chaia Sara Weiden

rząd: p1numer: 281ur: 1856zm: 03.05.1938imię ojca: Yehuda

MacwaMacwa

Tu pochowana

Chaia Sara Weiden

Córka pana Yehudy Treitla

Zmarła 2 ijar 5698 [3 maja 1938], niech jej dusza zostanie związana w węzeł życia.

Kobieta sędziwa i skromna

Bojaźń B-ga była jej chwałą

Żona pana Zalmana dajana, niech będzie błogosławiona jego pamięć

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie na język angielski autorstwa Yossi Elran; polskie tłumaczenie Anny Brzyskiej)

Dajan – sędzia zasiadający w sądzie rabinicznym.

Akt zgonu: Chaja Sara Weidner, wdowa po Salamonie Weidnerze, byłym asesorze rabinackim w Brzesku, córka zmarłych małżonków Tratela i Mirl Brandsdorferów, zmarła w Brzesku 2 maja 1938 roku w wieku 82 lat

Macwa