Skip to main content

Breindel

rząd: p1numer: 28ur: ━zm: 10.11.1854imię ojca: Tzvi Hirsh

MacwaMacwa

Tu pochowana

Ważna i skromna kobieta

Bogobojna, niewinna i szczęśliwa

Szybka w spełnieniu przykazań B-ga

Pomagała ubogim w kłopotach

Dobra i kochana, kobieta dzielna

Pani Breindel, córka naszego nauczyciela pana Tzvi

Hirscha z rodu kohenów, błogosławionej pamięci. Zmarła 19

Marcheszwan 5615 [10 listopada 1854].

Niech jej dusza zostanie związana w węzeł życia

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie na język angielski autorstwa Yossi Elran; polskie tłumaczenie Anny Brzyskiej)

 

Macwa