Skip to main content

Chava

rząd: p1numer: 274hur: ━zm: 07.02.1825imię ojca: Yaakov

MacwaMacwa

Tu jest pochowana

Kobieta

Poważana i skromna, pani

Chawa córka rabina, pana Jaakowa

Błogosławionej pamięci, odeszła 19 miesiąca

Szwat, roku 585 wedle skróconej rachuby [7 lutego1825]

Niech jej dusza będzie związana w węźle życia

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie autorstwa Jolanty Kruszniewskiej)
Macwa