Skip to main content

Yocheved

rząd: p1numer: 274gur: ━zm: 28.04.1821imię ojca: Yitzhak

MacwaMacwa

Tu jest pochowana

Kobieta poważana i skromna

Pani Jochewed córka naszego nauczyciela, pana

Icchaka, błogosławionej pamięci, odeszła w dobrej

Sławie, 26 dnia miesiąca

Nisan 581 [28 kwietnia 1821] wedle skróconej rachuby

Niech jej dusza będzie związana w węźle życia

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie autorstwa Jolanty Kruszniewskiej)
Macwa