Skip to main content

Temerel Scheindel

rząd: p1numer: 274eur: ━zm: 17.08.1827imię ojca: ━

MacwaMacwa

Tu pochowana

Kobieta ważna i skromna

Pani Temerel Sheindel  [córka pana]

Pinchasa, zmarła 24 m[enachem] _

5587 [17 sierpnia 1827] ____

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie na język angielski autorstwa Anny Brzyskiej)
Macwa