Skip to main content

Feigla

rząd: p1numer: 274ur: ━zm: 27.01.1828imię ojca: Moshe

MacwaMacwa

Kobieta cnotliwa, Pani

Feigla córka pana Moshe, odeszła jej dusza

8 szwat 588 roku wedle małej rachuby [27 stycznia 1828]

Niech jej dusza zostanie związana w węzeł życia

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie autorstwa Jolanty Kruszniewskiej)
Macwa