Skip to main content

Chaia Yuta

rząd: p1numer: 269ur: ━zm: 04.08.1881imię ojca: ━

MacwaMacwa

Własnymi rękami wspierała biednych

Korona dobrego imienia

Tu pochowana

Niewinna, uczciwa i czysta Chaia

Kto byłby w stanie opisać jej sprawiedliwość?

Jej dusza odpocznie w czystości, spokojnie i bezpiecznie

Bojaźń Boża była jak korona na jej głowie

Z oddaniem przestrzegała przykazań Bożych

Spełniała dobre uczynki i wspierała ubogich

Do Boga jej duch powrócił w okresie połogu

Ten dzień był wyznaczony na płacz, odkąd została zabrana do nieba

I tam powstanie w chwale pani Chaia Yuta

Córka Menachema Tzvi z rodu Kohenów. Odeszła 9

Av 5641 [4 sierpnia 1881]. Niech jej dusza zostanie związana w węzeł życia wiecznego.

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie na język angielski autorstwa Idan Livne; polskie tłumaczenie Anny Brzyskiej)
Macwa