Skip to main content

Sheindel

rząd: p1numer: 265ur: ━zm: 31.05.1901imię ojca: Yosef

MacwaMacwa

Tu pochowana

Śmierć strumienia przepływającego przez ziemię

Twoja ręka jest na karku wszystkich synów wygnania

Dusza _______ dobrych uczynków

Miłosierna matka dla swoich drogich synów

Jej serce i oczy były skierowane tylko do męża i synów

Przez całe życie gardziła przyjemnościami tego świata

Otwierała dłonie biednym ______

Niech jej sprawiedliwość pójdzie przed nią jak wzgórza B-ga

Haszem, B-że, proszę zwróć się ku dobroci jej czynów

Na tym świecie nie zaznała pokoju

Znosiła liczne ciosy ze spokojem

Biada! Jak złoto traci blask w grudkach ziemi

Lecz jej duch powrócił teraz do niebios

Pani Sheindel, córka pana Yosefa, zmarła 13 siwan 5661 [31 maja 1901] Niech jej dusza zostanie związana w węzeł życia

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie na język angielski autorstwa Yossi Elran; polskie tłumaczenie Anny Brzyskiej)
Macwa