Skip to main content

Shlomo

rząd: p1numer: 245bur: ━zm: 11.07.1873imię ojca: Arie

MacwaMacwa

Tu jest pogrzebany

Wysłał do niego anioła śmierci

Ze swym mieczem i zabrał go natychmiast. Młodzieniec

Szlomo, syn pana Arie. Odszedł dnia

16 tamuz 633 [11 lipca 1873] wedle skróconej rachuby

Niech jego dusza będzie związana w węźle życia

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie autorstwa Jolanty Kruszniewskiej)

Litery wyszczególnione w inskrypcji (na macewie dodano kropkę nad literą) tworzą imię zmarłego, Szlomo.

Macwa