Skip to main content

Beila

rząd: p1numer: 243aur: ━zm: 11.12.1855imię ojca: ━

MacwaMacwa

Tu jest pochowana

Kobieta poważana, skromna, czyniąca

Dobro przez wszystkie swe dni, chwalą jej czyny

W bramie (Prz. 31,31), pani Beila B.?* córka pana Eli…**

Odeszła 2 tewet 616 roku wedle skróconej rachuby [11 grudnia 1855]. Niech jej dusza będzie związana w węźle życia

 

*możliwe, że drugie imię zapisano skrótem niemożliwym do odczytania bez aktu zgonu

**tekst uszkodzony, może być np. Eliezer, Eliasz lub Elimelech

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie autorstwa Jolanty Kruszniewskiej)
Macwa