Skip to main content

Doba

rząd: p1numer: 235ur: ━zm: 16.04.1873imię ojca: Aleksander Ziskind

MacwaMacwa

Tu jest pochowana

Kobieta poważana, cnotliwa, pani

Doba, córka pana Aleksandra

Ziskinda, zmarła w swej starości, dnia 5(?)

Pesach 633* wedle skróconej rachuby [16 kwietnia 1873]

Niech jej dusza będzie związana w węźle życia

 

*5 dzień Pesach przypada 19 nisan. Data prawdopodobna, trudna do ustalenia ze względu na zatartą literę oznaczającą dzień.

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie autorstwa Jolanty Kruszniewskiej)
Macwa