Skip to main content

Lea

rząd: p1numer: 234ur: 1811zm: 15.12.1871imię ojca: Yehuda Treitel

MacwaMacwa

W skrócie: I pomnożył w domu Judy smutek i narzekanie (Jer 2,5)

Tu jest pochowana

Wznieśmy lament nad odejściem kobiety poważanej

I skromnej, pani Lei, córki Jehudy

Treitla. Odeszła jej dusza we czwartek 3 tewet 632 wedle skróconej rachuby [15 grudnia 1871]

Niech zapłaczą nad nią członkowie jej rodziny i potomstwo

Tej kobiety, pracowała chętnie swymi rękami (Prz 31,13),

Podążała drogą prawych od swej młodości.

W wieku 60 lat została zabrana w imieniu niebios* do swego spoczynku

Niech niebiosa jej strzegą

Niech jej dusza będzie związana w węźle życia

 

*skrót בש”ש można rozwinąć jako בשם שמים

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie autorstwa Jolanty Kruszniewskiej)

Wydzielone na czerwono litery są zaznaczone kropkami w inskrypcji na macewie; co wskazuje na to, że tworzą akrostych – imię zmarłej, Lea, córka Jehudy

 

 

Macwa