Skip to main content
rząd: p1numer: 233hur: ━zm: 28.03.1846imię ojca: Avner

MacwaMacwa

Tu jest pochowana

Kobieta poważana i skromna, pani…

Córka pana Awnera. Odeszła w pierwszy dzień miesiąca nisan (5)606 [28 marca 1846]

Niech jej dusza będzie związana w węźle życia

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie autorstwa Jolanty Kruszniewskiej)
Macwa