Skip to main content

Doba

rząd: p1numer: 233eur: ━zm: 24.10.1845imię ojca: Eli

MacwaMacwa

Tu jest pochowana

Kobieta poważana i skromna, pani

Doba Baza, córka pana Eli (Eliasza). Odeszła jej dusza

W święto Radości Tory roku (5)606 [23 tiszri 5606 – 24 października 1845]. Niech jej dusza będzie związana w węźle życia

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie autorstwa Jolanty Kruszniewskiej)
Macwa