Skip to main content

Rachel

rząd: p1numer: 232ur: ━zm: 23.08.1848imię ojca: Nachum

MacwaMacwa

Tu jest pochowana

Kobieta poważana i skromna

Pani Rachel, córka pana Nachuma. Odeszła 24

Pocieszyciela aw 608 wedle skróconej rachuby [23 sierpnia 1848]

Niech jej dusza będzie związana w węźle życia

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie autorstwa Jolanty Kruszniewskiej)
Macwa