Skip to main content

Necha

rząd: p1numer: 231ur: ━zm: 05.01.1847imię ojca: Yosef

MacwaMacwa

Tu jest pochowana

Kobieta poważana i skromna

Pani Necha, córka naszego nauczyciela Josefa. Odeszła 17

Tewet (5)607 [5 stycznia 1847]. Niech jej dusza będzie związana w węźle życia

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie autorstwa Jolanty Kruszniewskiej)
Macwa