Skip to main content

Scheindel Gitel

rząd: p1numer: 229fur: ━zm: ━imię ojca: ━

MacwaMacwa

[Tu jest pochowana]

[kobieta]

Skromna… [pani] Scheindel

Gitel [córka pana] … [odeszła] w dobrej sławie dnia

2 … …. Niech jej dusza będzie związana w węźle życia

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie autorstwa Jolanty Kruszniewskiej)
Macwa