Skip to main content

Chaia Keila

rząd: p1numer: 228ur: ━zm: 19.08.1864imię ojca: Yosef Schmuel

MacwaMacwa

Roku 624 wedle skróconej rachuby

Tu jest pochowana

Kobieta cnotliwa i młoda wiekiem

Pani Chaja Keila córka Josefa

Szmuela. Odeszła 17 pocieszyciela aw [19 sierpnia 1864]

Niech jej dusza będzie związana w węźle życia

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie autorstwa Jolanty Kruszniewskiej)
Macwa