Skip to main content

Rivka

rząd: p1numer: 225ur: ━zm: 12.04.1861imię ojca: Yeheskiel

MacwaMacwa

Tu jest pochowana

Kobieta cnotliwa pani Riwka

Córka pana Jecheskiela. Odeszła jej dusza 2 ijar

621 roku [12 kwietnia 1861] wedle krótkiej rachuby. Niech jej dusza będzie związana w węźle życia

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie autorstwa Jolanty Kruszniewskiej)
Macwa