Skip to main content

Tzerka

rząd: p1numer: 217ur: ━zm: 5.11.1849imię ojca: Shlomo

MacwaMacwa

Tu jest pochowana

Kobieta poważana i cnotliwa

Pani Cerka, córka pana Szlomo z pokolenia lewitów

Odeszła 20 marcheszwan (5)610 [5 listopada 1849]. Niech jej dusza będzie związana w węźle życia

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie autorstwa Jolanty Kruszniewskiej)
Macwa