Skip to main content

Menashe Teitelbaum

rząd: p1numer: 214ur: 1841zm: 03.06.1905imię ojca: Menashe

MacwaMacwa

Tu pochowany

Jego dusza opuściła krąg cnotliwych

Jaka dusza nie będzie udręczona bo jego światło i prawość zostały zgaszone

Spędzał dni i noce zgłębiając Torę

Przez 25 lat nauczał ludzi swojej wspólnoty religii i prawa

Syn ziemskich cadyków i gaonów, źródła jego filozofii

Niech jego nagrodą będzie radość z upragnionego Edenu

Cadyki przywitają jego duszę w ogrodzie Eden

Czcigodny chasyd, rabin, syn świętych mężów,

Błogosławionej pamięci Menasze, syn świętego gaona i rabina

Błogosławionej pamięci Menachema Tzvi, i wnuk świętego rabina, gaona

Autora Yismah Moshe, niech jego pamięć będzie błogosławiona na życie w przyszłym świecie, przewodniczącego sądu rabinackiego świętej wspólnoty Ujhely

I wnuk rabina, świętego gaona, Mordechaja Dawida, niech jego pamięć będzie błogosławiona na życie w przyszłym świecie,

Z Dąbrowy.. Wznióśł się do swojego miejsca spoczynku w wieku 68 lat

Wieczorem pierwszego dnia miesiąca Sivan 5665  [3 czerwca 1905]. Niech jego dusza zostanie związana w węzeł życia wiecznego.

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie na język angielski autorstwa Yossi Elran; polskie tłumaczenie Anny Brzyskiej)

Akt zgonu: Menasche Teitelbaum, zastępca rabina z Brzeska, syn małżonków Nuchima Hirscha i Malki Teitelbaum z Drohobycza, zmarł w Brzesku o 4 popołudniu 3 czerwca 1905 roku w wieku 64 lat.

 

Macwa