Skip to main content

Noach Schiff

rząd: p1numer: 213ur: 1844zm: 16.05.1925imię ojca: Yosef

MacwaMacwa

I Noach znalazł łaskę w oczach Pana

Korona Tory i korona dobrego imienia

Tu pochowany

Uczciwy człowiek, który dożył sędziwego wieku, Chasyd

Pan Noach

Syn rabina Chasyda Josefa Schiffa i

Zięć Rabina, cadyka, świętego, naszego nauczyciela,

Tuvie, niech będzie błogosławiona pamięć cadyka, przewodniczącego sądu rabinackiego w tym mieście. Zmarł 22 ijar 5685 [16 maja 1925]

Niech jego dusza zostanie związana w węźle życia

Noach, niech jego dusza spoczywa w cieniu Szechiny

Otrzyma swój udział z wielkiej dobroci Ukrytego

Z dobrym imieniem jego dusza podniosła się do spoczynku

Dzień po dniu studiował Torę i przekazał miłość do niej swoim synom

Z wiarą podążał za cadykami i gaonami swojego pokolenia

Nieustannie wspierał swoimi pieniędzmi religijnych myślicieli

Jego chwała i sprawiedliwość staną w jego obronie

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie na język angielski autorstwa Noa Shashar; polskie tłumaczenie Anny Brzyskiej)

Akt zgonu: Noach Schiff, syn Josefa i Cypry Schiffów w Tarnowie, zmarł w Brzesku o 11 wieczór 15 maja 1925 roku w wieku 81 lat

 

Macwa