Skip to main content

Moshe

rząd: p1numer: 211ur: ━zm: 18.03.1848imię ojca: Aharon

MacwaMacwa

Tu jest pogrzebany

Mąż wybitny w przenikliwości,

Mądry w mądrości i wiedzy

Doskonały w Prawie i cnotach

Przylgnął do pobożności i pokory

Dorósł do błogosławieństwa sprawiedliwych

Prawa Pańskie przekładał

Na język prawych i prostych

Ten oto nasz nauczyciel, pan Mosze, syn pana Aharona

Wzniósł się w niebiosa 9 adar II

(5)605 [18 marca 1848]. Niech jego dusza będzie związana w węźle życia.

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie autorstwa Jolanty Kruszniewskiej)

 

Macwa