Skip to main content

Yechiel Gutfreund

rząd: p1numer: 210ur: 1835zm: 01.02.1918imię ojca: Shalom Shachna

MacwaMacwa

W skrócie: Powstaną lewici, by wstąpić z pieśnią na podium, wedle skróconej rachuby.

Mąż poważany wśród ludzi swojej społeczności

Sławiły go ich usta

Tu jest pogrzebany

Pan Jechiel, syn pana Szaloma Szachny z lewitów,

Odeszła jego dusza 20 szwat roku (5)678 [1 lutego 1918]*. Niech jego dusza będzie związana w węźle życia

Ból pochwycił nas jak rodzącą (por. Oz 13,13), biada nad jego śmiercią.

Z całym oddaniem działał w Gemilas Chesed** aż do czasu swej starości

W sędziwym wieku wzniósł się do swej siedziby w ogrodzie Eden

Niestrudzenie wspierał bractwo Talmud-Tora***

Był zwierzchnikiem Chewry Kadiszy**** aż do czasu odejścia do swego spoczynku

Któż wskaże jego wartość? Któż będzie wychwalał jego świetność?

Jego słońce zgasło, Pan zwiąże jego duszę. I duch

Lewity powstanie do swego podium u kresu życia (por. nagłówek)

 

*zmarł prawdopodobnie po zmroku a przed północą, stąd 1.02 w metryce zgonu.

** Gemilet Chased (gemilus chased) nazwa instytucji zajmującej się działaniami charytatywnymi.

*** Talmud-Tora – stowarzyszenie utrzymujące szkołę o tej samej nazwie, przeznaczoną dla biednych dzieci.

**** Chewra Kadisza – bractwo pogrzebowe

Nagłówek jest równocześnie chronogramem – suma wartości wszystkich liter z cytatu daje rok zmarłego 678 (wedle skróconej rachuby). W inskrypcji na macewie zostały wyszczególnione kropką litery, które układają się w imię zmarłego i imiona jego ojca (w transkrypcji zaznaczone na czerwono)

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji, jej tłumaczenie i komentarze autorstwa Jolanty Kruszniewskiej)

Akt zgonu: Chiel Gutfreund, syn zmarłych Szachny i Gitli Gutfreundów, zmarł w Brzesku 1 lutego 1918 roku w wieku 83 lat

 

Macwa