Skip to main content

Elieser Lipa

rząd: p1numer: 206ur: ━zm: 20.04.1875imię ojca: Yitzhak

MacwaMacwa

W skrócie: A imię drugiego było Eliezer (Wj 18, 4)*

Tu jest pogrzebany

Korona

Tory

Błogosławiony z powodu lat jego, dojrzały wiekiem

Jego zasługi będą dla nas ochroną na wieki

Rozważał prawo Pana dniem i nocą (por. Ps 1,2)**

Aż do ostatnich swych chwil

Podążał za mądrością przez wszystkie dni (swego życia). Pan

Eliezer Lipa, syn pana Icchaka. Odeszła jego dusza

W pierwszy dzień Pesach*** 635 [20 kwietnia 1875]

Wedle krótkiej rachuby. Niech jego dusza będzie związana w węźle życia

 

* Suma wartości liczbowych liter oznaczonych kropką  w górnej linijce na macewie (w transkrypcji zaznaczonych na zielono) daje rok śmierci zmarłego – 635

** powinno być ובתורתו יהגה יומם ולילה , ale szyk wyrazów został zmieniony na potrzeby akrostychu.

*** 15 nisan

Wydzielone na czerwono litery są zaznaczone kropkami w inskrypcji na macewie; co wskazuje na to, że tworzą akrostych – imię zmarłego, Eliezer

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji, jej tłumaczenie i komentarze autorstwa Jolanty Kruszniewskiej)

 

Macwa