Skip to main content

Moshe Yaakov Katz

rząd: p1numer: 188ur: 1881zm: 12.01.1919imię ojca: Yeruchem Halevi

MacwaMacwa

Tu jest pogrzebany

Mąż kroczący ścieżką prawości. W wieku 34

Lat odszedł do wieczności 10 szwat

Roku 679 wedle krótkiej rachuby [12 stycznia 1919]. Nasz nauczyciel, pan, mistrz

Mosze Jaakow, syn naszego nauczyciela, pana

Jeruchema Halewi. Niech jego dusza będzie związana w węźle życia

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie autorstwa Jolanty Kruszniewskiej)

Akt zgonu: Mojżesz Katz, piekarz w Brzesku, syn Jakoba Jeruchima i Jobeli Katzów z Jarosławia zmarł w Brzesku 12 stycznia 1919 roku w wieku 38 lat

Macwa