Skip to main content

Moshe Tzvi Silberman

rząd: p1numer: 171ur: 1844zm: 29.06.1925imię ojca: Yitzhak

MacwaMacwa

Korona dobrego imienia

Tu pochowany

Moshe wzniósł się na wysokości, by znaleźć godny odpoczynek

Tzvi strzegł wewnątrz Tory i przestrzegał przykazań (por. Szabat 106b:2)

W wieku lat 81 odszedł do kraju życia (wiecznego),

Za jego liczne dobre czyny będzie wynagrodzony siedmiokrotnie

Zamieszka pod osłoną Najwyższego, w cieniu skrzydeł Szechiny (por. Ps 91,1, El male rachamim)

Niech jego dusza będzie w ogrodzie Eden w niebiosach

Mocą w moc wzrastał (por. Ps 84: 8) i będzie włączony do chwały Pańskiej

Święci powitają go w niebiosach i powiodą do raju

Ten oto szanowany rabbi, wybitny, bogobojny, nasz nauczyciel, pan

Moshe Tzvi, syn naszego nauczyciela, pana Yitzhaka, błogosławionej pamięci, odeszła jego dusza w czystości

Dnia 7 miesiąca Tamuz 685 wedle małej rachuby [29 czerwca 1925]. Niech jego dusza zostanie związana w węzeł życia

Macewa pana Moshe Tzvi Silbermana z Tarnowa

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie autorstwa Jolanty Kruszniewskiej)

Akt zgonu: Mojżesz Hersch Silberman, syn Isaka i Chaji Silbermanów z Tarnowa, zmarł w Brzesku o 6 wieczór 29 czerwca 1925 roku w wieku 81 lat

 

Macwa