Skip to main content

VItel

rząd: p1numer: 17ur: ━zm: 26.06.1912imię ojca: David

MacwaMacwa

I zrosi ją rosą i będzie żyła

Tu pochowana

Opłakuj z goryczą w sercu śmierć kobiety

Ważna i uwielbiona pani Vitel, córka

Pana Davida, niech spoczywa w pokoju, zmarła 11 tamuz 5672 [26 czerwca 1912]

Biada! Opłakiwali śmierć drogiej kobiety

Serca wszystkich, którzy ją znali, będą smutne, bo odeszła

Miała prawy umysł i uczciwą duszę

Z dobrocią wspierała ubogich i potrzebujących

W Wieku 35 lat jej ciało obróciło się w proch

Jaj drogi były drogami łaski jak nakazuje Tora,

I w cieniu skrzydeł Boskiej obecności powinna spocząć

Oby B-g szybko otarł łzy jej rodziny

Niech jej dusza zostanie związana w węzeł życia

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie na język angielski autorstwa Yossi Elran; polskie tłumaczenie Anny Brzyskiej)

Wydzielone na czerwono litery tworzą akrostych – imię zmarłej, Vitel, córka Dawida

Macwa