Skip to main content

Kalonimos Kalman Flaks

rząd: p1numer: 160ur: 1857zm: 27.01.1927imię ojca: Meir Matatiahu

MacwaMacwa

Nasz mistrz*, wielmożny, pobożny syn świętych

Tu jest pogrzebany

Nasz nauczyciel, pan Kalonimos Kalman

Syn pana Meira Matatiahu, błogosławionej pamięci. Potomek

Świętego męża, autora Meor we-Szemesz, znaku jego żyjącej duszy**

Odszedł 25 szwat (5)687 roku [28 stycznia 1927]. Niech jego dusza będzie związana w węźle życia.

Głos płaczących, gorzkie zawodzenie

Ten, leżący tu w ciszy, odszedł w niebiosa

Utrzymywał się z trudu rąk swoich przez wszystkie swe dni

Latorośl z ziarna świętych i sprawiedliwych

W bojaźni Pana strzegł przykazań i praw

Działając w pobożności zyskał sobie (dobre) imię

Policzone już są jego lata do końca, (zmarł) w 70 roku życia

Zyskał sobie mieszkanie godne szacunku, by spokojnie odpocząć

I odpocznie jego duch w pokoju

 

* Skrót בנש”ק  to skrót od ben szel kadoszim: syn świętych. Odnosi się do potomka cadyka lub słynnego rabina, stosowane szczególnie wśród społeczności chasydzkiej.

** skrót od  ציון לנפש חיה cijon lenefesz chaja dosł. znak jego żyjącej duszy, co oznacza, że osoba pisząca komentarze do świętych ksiąg pozostawia po sobie ślad, a one stają się źródłem pamięci o niej.

Wydzielone na czerwono litery są zaznaczone kropkami w inskrypcji na macewie; co wskazuje na to, że tworzą akrostych – imię zmarłego, Kalonimos Kalman

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji, jej tłumaczenie i komentarze autorstwa Jolanty Kruszniewskiej)

Akt zgonu: Kalman Flaks, żonaty kupiec w Brzesku, syn Majera i Zerli Flaksów w Wiśniczu Nowym, zmarł w Brzesku o 2 po południu 27 stycznia 1927 roku w wieku 68 lat

 

Macwa