Skip to main content

Chava Osterweil

rząd: p1numer: 16ur: 1846zm: 26.06.1897imię ojca: Gedalia

MacwaMacwa

Tu pochowana

Korona dobrego imienia

Ważna skromna kobieta, pani Chava, córka naszego nauczyciela pana

Gedalii Shmuela, zona pana Yony Osterweila

Lewity. W wieku 51 lat, w dzień świętego Szabatu, 26

Siwan 5657 [26 czerwca 1897] odeszła do swego świata

Niech jej dusza zostanie związana w węzeł życia

Czyniła łaskę bliźnim i dalekim

Otwierała dłoń ubogiemu, do nędzarza wyciągała swe ręce [Prz 31,20]

Prowadziła swój dom tak, żeby zawsze spełniać przykazania i dobre uczynki

Była córką dobrych ludzi, matką dla wdów i sierot

Morze łez wypłakanych jak woda dla jej synów

Jej dobre imię pozostanie w pamięci na zawsze

Ze swojego bogactwa w prawości wspierała podróżników

Ze wszelkich sił pomagała niewinnym

Do B-ga jej czysty duch powrócił w niewinności

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie na język angielski autorstwa Yossi Elran; polskie tłumaczenie Anny Brzyskiej)

Wydzielone na czerwono litery są oznaczone kropkami w hebrajskiej inskrypcji na macewie; tworzą one imię zmarłej – Chawa, córka Gedalii Szmuela.

Akt zgonu: Chawa Osterweil, żona Jonasza Osterweila, córka Samuela Gedalie i Chany Laji Laubów, byłych propinatorów w Brzesku, zmarła w Brzesku 26 czerwca 1897 roku w wieku 51 lat

 

Macwa