Skip to main content

Eliezer Weiss

rząd: p1numer: 118cur: ━zm: 21.09.1922imię ojca: ━

MacwaMacwa

Tu jest pogrzebany

Nasz nauczyciel, pan

Eliezer Weiss

Syn pana Szragi Cwi, rytualny rzezak*

Odszedł 28 elul 682 wedle skróconej rachuby [21 września 1922]

Mąż zacny i prawy, utrzymujący się

Z ciężkiej pracy swoich rąk

Niech jego dusza będzie związana w węźle życia

 

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji,  jej tłumaczenie i komentarz autorstwa Jolanty Kruszniewskiej)

*Szochet u-bodek – osoba dokonująca rytualnego uboju i badacz mięsa, był zatwierdzany na to stanowisko przez władze rabinackie.

Macwa