Skip to main content

Yoel Tzvi Hirsch Weisbard

rząd: p1numer: 113ur: 1868zm: 14.11.1928imię ojca: Moshe Mordechai

MacwaMacwa

Tu jest pogrzebany

Joel Cwi Hirsz

Weisbard

Syn pana Mosze Mordechaja

Odszedł drugiego dnia Rosz Chodesz (początku miesiąca) kislew (5)689 roku* [14 listopada 1928]

Mąż zacny i prawy (por. Hi 1,8)

Zajmował się wiernie potrzebami społeczności**

Niech jego dusza będzie związana w węźle życia

*czyli 1 kislew

** por. modlitwa szacharit (na szabat) lub midrasz Szemot Raba 6, 2

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie autorstwa Jolanty Kruszniewskiej)

Akt zgonu: Joel Hirsch Weisbard, kupiec towaru mieszanego w Brzesku, żonaty, syn Mojżesza i Chany, zmarł w Brzesku o 2 popołudniu 14 listopada 1928 roku w wieku 60 lat

Macwa